Garantie en klachten.

Wat vervelend, je zit hier niet voor niets; je bent ontevreden over onze werkwijze of over een product. Voordat je verder leest... ons uitgangspunt is dat we jou het liefst tevreden zien. We gaan er alles aan doen om jouw probleem  zo goed mogelijk op te lossen.

  • Kenbaar maken van een klacht. Als je ontevreden bent over onze werkwijze of een klacht hebt over het product dat jij hebt gekocht raden wij jou aan om als eerste telefonisch (0627480499) contact met ons op te nemen. Doe dit in ieder geval  direct wanneer er iets mis is gegaan tijdens de levering, bijvoorbeeld wanneer je spullen beschadigd zijn aangekomen of wanneer je de verkeerde spullen hebt ontvangen. 
  • Wanneer klagen?  Doe dat binnen 7 dagen nadat je het mankement hebt geconstateerd. In een gesprek over en weer kom je vaak het snelst tot een oplossing. Soms is wat extra uitleg al voldoende. Vanzelfsprekend mag je jouw klacht ook schriftelijk kenbaar maken. Stuur in dat geval een e-mail naar ons.
  • Wanneer reactie op mijn klacht? Wij proberen jou binnen 14 dagen na het indienen van je klacht te helpen. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat er wat meer uitzoekwerk aan jouw vraag is gekoppeld, dan laten wij jou dat weten.
  • Het garantiebewijs is bij FRAPPANT-online altijd de factuur, Je krijgt deze direct na je aankoop in je e-mail.
  • De garantie is gelijk aan de fabrieks- en leveranciersgarantie. (Bij een machine bijvoorbeeld krijg je 2 jaar garantie)
  • De garantie vervalt indien andere dan door FRAPPANT-online bedoelde servicediensten en/of werkplaatsen werkzaamheden en/of reparaties hebben uitgevoerd.
  • Ook vervalt de garantie als er sprake is van; nagelaten tijdige verzorging, opzettelijke beschadiging, onoplettendheid, normale slijtage.
  • Schadevergoeding wordt nooit door FRAPPANT-online betaalt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van FRAPPANT-online. Ook neemt Frappant online geen aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals winst- of omzet derving. Indien FRAPPANT-online om welke reden dan ook wordt gehouden tot het betalen van enige schade dan is deze nooit hoger dan het factuurbedrag van het gekochte product dat de schade heeft veroorzaakt.
  • Waar mensen werken worden soms fouten gemaakt. Dat is nooit leuk. Frappant-online probeert te leren van fouten om deze zo in de toekomst te voorkomen. Soms is er sprake van overmacht of een fout die wij niet zagen aankomen. Aan de hand van boven staande regels proberen we tot een redelijke oplossing te komen. Als je vind dat we het goed hebben opgelost laat het ons weten door een publieke reactie te schrijven op de homepage.